................................... 


Aktuellt 2014:

Sexdagarna Uppsala
Norrlands Nation 5–6/5 2014


Arkiv 2009–2013:

Sexdagarna Uppsala
Norrlands Nation 9–10/5 2013

Sexdagarna Uppsala
Värmlands Nation 8–9/5 2012

Sexdagarna Malmö
Malmö Högskola 13–15/3 2012

Sexdagarna Linköping
Linköpings universitet 22–24/2 2012

Sexdagarna Stockholm
Södertörns högskola 19/10 2011

Sexdagarna Uppsala
Värmlands Nation 12–13/5 2011

Sexdagarna Malmö
19–21/10 2010

Sexdagarna Uppsala
GH Nation 19–20/4 2010

Sexdagarna Stockholm
Södertörns högskola 14/10

Sexdagarna Linköping
Linköpings universitet 4–5/11